Cathy Leijs

Vermogen

visuele communicatie

Vermogen is een professioneel ontwerpbureau met een sociaal hart. We creëren in het oog springende concepten, zoals logo’s, huisstijlen, infographics, brochures, folders en flyers. Vermogen staat voor het creatief vermogen dat de deelnemers inzetten om grafische en illustratieve ontwerpen te maken voor uiteenlopende opdrachtgevers. Doelstelling Vermogen heeft als doel het creatief vermogen vanmensen met psychische kwetsbaarheden aan te spreken en te ontwikkelen met een leer/werk-traject grafische en/of illustratieve vormgeving. Daarbij worden echte opdrachten professioneel opgepakt door het team. Leer/werktraject Vermogen biedt een op maat gemaakt leer-werktraject aan van 1 jaar, met een uitloop naar maximaal 2 jaar. Deelnemers worden ingewerkt in actuele computerprogramma’s en leren ook op authentieke wijze illustreren. Daarnaast werken zij aan werknemersvaardigheden, zoals werktijden, werk afbakening, samenwerken, omgaan met deadlines etc. Door hun kennis, expertise en vaardigheden bij Vermogen te vergroten, verkleinen ze hun achterstand op de arbeidsmarkt. Wanneer de deelnemer door kan stromen naar studie, werk of zzp-schap wordt hij/zij hierbij ondersteund door de trajectbegeleiders. Het leer/werktraject wordt voor iedere deelnemer apart vormgegeven, omdat iedere deelnemer instroomt op een eigen moment en met zijn eigen kennisniveau en vaardigheden. Het professioneel team dat bestaat uit een grafisch ontwerper (tevens oprichter), een illustrator en twee trajectbegeleiders geven samen met de deelnemers het traject vorm.

No items found.